VIỆT NAM CÓ 3 QUAN CHỨC KĨ THUẬT QUỐC TẾ MÔN GOLF TẠI ASIAD 19

Môn golf của Asiad 19 sẽ diễn ra từ ngày 28/09 – 01/10/2023 tại sân golf West Lake International Golf Course. 3 quan chức kĩ thuật quốc tế của môn Golf sẽ làm việc tại Asiad 19 là: Ông Vũ Nguyên, ông Bạch Cường Khang, và ông Phan Ngọc Tâm

Quan chức kĩ thuật quốc tế Vũ Nguyên sẽ đảm nhận vai trò trọng tài và tham gia điều hành giải đấu tại Asiad 19. Còn ông Bạch Cường Khang và ông Phan Ngọc Tâm sẽ chịu trách nhiệm điều phối tổ chức giải đấu. Đáng chú ý là những quan chức kỹ thuật quốc tế này được BTC Asiad 19 mời đích danh chứ không phải là do phía Việt Nam đề xuất. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam có 3 quan chức kỹ thuật quốc tế môn golf làm việc tại Asiad 19
Việc 3 quan chức kĩ thuật quốc tế người Việt Nam được mời làm việc tại Asiad 19, cho thấy khả năng và trình độ, chất lượng chuyên môn của các trọng tài Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp hơn. Và đây cũng là sự khẳng định của sự phát triển golf Việt trên thế giới.
Chúc 3 quan chức kĩ thuật quốc tế người Việt của môn golf sẽ có kì công tác hiệu quả và thành công tại Asiad 19.