Danh sách các Hội golf và Câu lạc bộ golf địa phương là các đơn vị thành viên của Hiệp hội Golf Việt Nam:

STT Đơn vị Logo Đại diện Chức danh
1 Hội Golf Bắc Ninh   Ô. Nguyễn Sáu Chủ tịch
Ô.Nguyễn Ngọc Quang Tổng Thư ký
2 Hội Golf Hà Nội   Ô.Nguyễn Huy Tưởng Chủ Tịch
Ô.Lê Hùng Nam Tổng Thư ký
3 Hội Golf Hải Dương   Ô. Nguyễn Văn Tuấn Chủ tịch
Ô.Nguyễn Văn Quang PCT kiêm Tổng Thư ký
Ô. Phạm Văn Hảo Phó Chủ tịch
4 Hội Golf Hải Phòng   Ô. Vi Quốc Tuấn Chủ tịch
Ô. Trần Quốc Bình  Tổng thư ký
5 Hội golf Ninh Bình   Ô. Hoàng Mạnh Trường Chủ tịch
Ô. Hoàng Mạnh Hùng Phó CT kiêm Tổng thư ký
6 Hội Golf Phú thọ   Ô. Nguyễn Ngọc Ân Chủ tịch
Ô. Hoàng Công Thủy Tổng Thư ký
7 Hội Golf Quảng Ninh   Ô. Nguyễn Hữu Thủy Chủ tịch
Ô. Đào Trọng Tuyên Tổng Thư ký
8 Hội Golf Thái Nguyên   Ô. Trần Văn Khâm Chủ tịch
Ô. Nguyễn Việt Hà Tổng Thư ký
9 Hội Golf Vĩnh Phúc   Ô. Nguyễn Quốc Hùng Chủ tịch
Ô. Nguyễn Văn Niên Tổng Thư ký
10 Hội Golf Bắc Giang   Ô. Nguyễn Việt Dũng PCT kiêm Tổng Thư ký
Ô. Nguyễn Hữu Phải Chủ tịch
11 Hội Golf Nam Định   Ô. Trần Xuân Ngữ Chủ tịch
Ô. Trần Viết Đảng Tổng thư ký
12 CLB Golf Mỹ Đình   Ô. Nguyễn Văn Lợi Chủ tịch
Ô. Lê Đại Nghĩa Phó Chủ tịch kiêm TTK
13 CLB Golf Thiên Trường   Ô. Vũ Mão Chủ tịch
Ô. Đỗ Việt Tân Tổng Thư ký
14 CLB Golf 88 Láng Hạ   Ô. Nguyễn Thế Duyệt Chủ tịch
Ô. Nguyễn Tiến Thạch Phó Chủ tịch
Ô. Phạm Văn Tuấn Tổng Thư ký
15 Hội Golf Xứ Nghệ   Ô.Nguyễn Văn Khang Chủ tịch
Ô.Bùi Quang Vinh Tổng Thư Ký
16 Hội Golf Huế   TS. Tôn Đức Sáu Chủ tịch
17 Hội Golf Thanh Hóa   Ô. Mai Xuân Thông Chủ tịch
Ô. Ninh Quang Vinh Phó CT kiêm Tổng thư ký
18 Hội Golf Hà Tĩnh   Ô. Ngô Đức Huy Chủ tịch
Ô. Phạm Ngọc Thanh Tổng thư ký
19 Hội Golf Đà Nẵng   Ô. Nguyễn Hữu Đức Chủ tịch
Ô. Lê Ngọc Tú Tổng Thư ký
20 Hội Golf Bà Rịa – Vũng Tàu   Ô. Nguyễn Thanh Phong Chủ tịch
Ô. Phạm Văn Thắng Tổng thư ký
21 Hội Golf Bình Thuận   Ô. Trần Thanh Hiệp Chủ tịch
Ô. Nguyễn Anh Việt Tổng Thư ký
22 Hội Golf Nha Trang   Ô. Lê Trọng Lương Chủ tịch kiêm TTK
23 Hội Golf Đà Lạt   Ô. Trần Đình Kháng Chủ tịch
Ô. Nguyễn Văn Bảo Tổng Thư ký
24 Hội Golf TP Hồ Chí Minh   Ô. Phạm Phú Ngọc Trai Chủ tịch
Ô. Trần Đăng Long Phó CTTT kiêm Tổng TK
25 Hội Golf Bình Dương   Ô. Mai Văn Nghĩa Chủ tịch
Ô. Nguyễn Tiến Dũng Tổng thư ký
26 Hội Golf Đồng Nai   Ô. Phạm Văn Minh Chủ tịch
Ô. Bùi Công Giang Tổng thư ký
27 CLB Golf người Việt tại Nga   Ô. Nguyễn Mạnh Hùng Chủ tịch
(VietGolfMos)