Về Hiệp hội Golf Việt Nam – VGA

Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) được thành lập theo Quyết định 1326/QĐ-BNV ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Bộ Nội vụ. Là tổ chức xã hội nghề nghiệp, VGA được Bộ Văn hoá – Thể Thao – Du lịch giao trách nhiệm quản lý cao nhất về các hoạt động của ngành thể thao golf ở Việt Nam, có các thành viên là hội gôn địa phương, các câu lạc bộ gôn và các sân gôn trên khắp cả nước.

Sứ mệnh & Tầm nhìn

Hiệp hội Golf Việt Nam hoạt động với mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, tổ chức, công dân Việt Nam nhằm phát triển phong trào tập luyện, thi đấu môn golf để tăng cường thể chất, rèn luyện ý chí, phẩm chất đạo đức, nâng cao sức khỏe; phát triển tài năng, nâng cao thành tích, vị thế của môn golf Việt Nam trong khu vực và thế giới; góp phần phát triển thể thao Việt Nam, tăng cường giao lưu, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

 

MỤC TIÊU 1

MỤC TIÊU 2

MỤC TIÊU 3