DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO HIỆP HỘI GOLF VIỆT NAM
NHIỆM KỲ IV (2020-2024)

Ông Lê Kiên Thành
Chủ tịch

Phụ trách chung, là người phát ngôn của HHGVN.

Ông Nguyễn Văn Cựu
Phó chủ tịch thường trực

Phụ trách pháp lý, tài chính và phong trào golf chuyên nghiệp.

Ông Vũ Nguyên
Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư Ký

Phụ trách Ban Tổng thư ký, văn phòng, các giải đấu trực thuộc HHGVN và các giải phong trào, giải địa phương trên cả nước.

Ông Nguyễn Quốc Hùng
Phó chủ tịch

Phụ trách thành tích cao.

Ông Nguyễn Hữu Thủy
Phó chủ tịch

Phụ trách kết nối và phát triển Hội Golf Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang và Thái Nguyên.

Ông Vi Quốc Tuấn
Phó chủ tịch

Phụ trách kết nối và phát triển Hội Golf Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hải Dương và Ninh Bình. Hỗ trợ phát triển phong trào golf nữ.

Ông Đàm Quang Tuấn
Phó chủ tịch

Phụ trách kết nối và phát triển Hội Golf Tp. Đà Nẵng, Huế, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hóa, Quảng Nam và Bình Định.

Ông Đinh Nho Hưng
Phó chủ tịch

Phụ trách hỗ trợ các sân golf. Kết nối và phát triển Hội Golf Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Lào Cai.

Ông Phạm Quang Minh
Phó chủ tịch

Phụ trách phong trào golf trung niên, marketing và kêu gọi tài trợ. Kết nối và phát triển Hội Golf Bình Dương, Bình Thuận và Nha Trang – Khánh Hòa.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà
Phó chủ tịch

Phụ trách phong trào golf Nữ cả nước.

Ông Nguyễn Tô Ninh
Phó chủ tịch

Chủ tịch Hội golf TP. Hà Nội

Ông Trần Duy Cảnh
Phó chủ tịch

Phụ trách Vhandicap và truyền thông.

BAN KIỂM TRA

Ông Trần Đức Tiến
Trưởng Ban
Ông Nguyễn Hữu Đức
Uỷ viên

BAN TỔNG THƯ KÝ

Ông Bạch Cường Khang
Uỷ viên Ban Chấp Hành, Phó Tổng Thư Ký

Chủ tịch Hội Đồng Trọng Tài Golf Quốc Gia
Phụ trách các giải đấu phong trào
Phụ trách đội tuyển quốc gia

Ông Nguyễn Thái Dương
Phó Tổng Thư Ký

Phụ trách Golf Chuyên Nghiệp
Phụ trách Hệ thống Giải đấu VGA Tour

Ông Phạm Tuấn Đạt
Phó Tổng Thư Ký

Phụ trách truyền thông và marketing

Bà Dương Thị Thuý
Phó Tổng Thư Ký kiêm Chánh Văn Phòng

Phụ trách Văn phòng và công tác hành chính của HHGVN
Phụ trách kết nối Hội Golf Địa Phương và các Hội viên của HHGVN