Thông báo tạm hoãn giải đấu VGA Union Cup 2023

Hiệp hội Golf Việt Nam và Ban tổ chức giải quyết định thông báo tạm hoãn tổ chức giải đấu VGA Union Cup 2023.

Căn cứ công văn số 16/CV-HERON LAKE ngày 23/03/2023 của Công ty CP Khu nghỉ dưỡng và sân golf Đầm Vạc về việc đề nghị Hiệp hội Golf Việt Nam và Ban tổ chức giải VGA Union Cup 2023 tạm hoãn tổ chức giải đấu vào ngày 23-25/03/2023 tại sân golf Đầm Vạc.

Sau khi xem xét, Hiệp hội Golf Việt Nam và Ban tổ chức giải quyết định thông báo tạm hoãn tổ chức giải đấu VGA Union Cup 2023. 

Hiệp hội Golf Việt Nam và Ban tổ chức giải sẽ thông báo khi giải đấu được tổ chức trở lại. 

Trân trọng,