Thông báo tạm dừng thi đấu Vòng 1 – VAO &VLAO 2019

194

Thông báo tạm dừng thi đấu Vòng 1 – VAO &VLAO 2019 vì trời tối. Các VĐV chưa hoàn thành thi đấu Vòng 1 sẽ tiếp tục vào lúc 6h00 sáng ngày mai.

 

 

 

 

 


 

(Hội đồng giải)