Khởi tranh giải Vô địch Golf Trung Niên Quốc Gia tranh cúp Nam A Bank 2023
Ngày 27 và 28/04 tới, Giải Vô địch Golf Trung niên Quốc gia tranh cúp Nam A Bank 2023 khởi tranh tại sân Tràng An Golf & Resort. Giải đấu sẽ quy tụ sự góp mặt của hơn 100 vận động viên trong độ tuổi Cao Trung Niên.
 
 
Thông tin chính của giải Vô Địch Trung Niên Quốc Gia tranh cúp Nam A Bank 2023
1. Thời gian: Từ ngày 27/04 - 28/04/2023.
2. Địa Điểm: Tràng An Golf & Resort
3. Điều kiện thi đấu:
Giải đấu được mở rộng đến tất cả Vận Động Viên (VĐV) có quốc tịch Việt Nam là Nam/Nữ Nghiệp Dư theo Luật về Tư Cách Nghiệp Dư được quy định bởi R&A Rules Limited và USGA.
Điều kiện thi đấu của các bảng đấu như sau:
3.1 Bảng Nam Trung Niên:
- Nhóm tuổi: Trên 50 tuổi
- Ngày sinh: Trước ngày 31/12/1973
- Handicap Index: Tối đa 15.0
3.2 Bảng Nam Cao Niên:
- Nhóm tuổi: Trên 60 tuổi
- Ngày sinh: Trước ngày 31/12/1963
- Handicap Index: Tối đa 15.0
3.3 Bảng Nữ Trung Niên:
- Nhóm tuổi: Trên 45 tuổi
- Ngày sinh: Trước ngày 31/12/1978
- Handicap Index: Tối đa 20.0
3.4 Bảng Nữ Cao Niên:
- Nhóm tuổi: Trên 55 tuổi
- Ngày sinh: Trước ngày 31/12/1968
- Handicap Index: Tối đa 20.0
4. Thể thức thi đấu:
- Giải đấu sẽ được diễn ra theo thể thức đấu gậy qua hai (2) vòng đấu 18 hố (tổng 36 hố). Trong trường hợp điều kiện thời tiết và sân không cho phép việc hoàn thành 36 hố thi đấu, Hội Đồng sẽ toàn quyền quyết định việc hủy kết quả của một hay nhiều vòng đấu.
- Người chiến thắng Giải Vô Địch Golf Trung Niên Quốc Gia là người có điểm Gross tổng thấp nhất sau khi khi giải đấu kết thúc.
5. Lệ phí: 3,000,000 VNĐ (Ba triệu đồng chẵn)
Lệ thí thi đấu bao gồm: green fee, caddy fee và phí xe điện cho 02 ngày thi đấu chính thức (2 người/xe), 02 bữa ăn trưa. Chưa bao gồm caddie tip, chi phí các ngày đánh tập và các chi phí khác.
6. Các thức đăng ký:
- Tât cả đăng ký phải được thực hiện trên Đơn đăng ký chính thức của giải đấu và gửi về BTC hoặc theo hình thức đăng ký online chậm nhất vào lúc 17 giờ thứ Sáu, ngày 21 tháng 04 năm 2023.
- Tất cả đăng ký phải gửi kèm xác nhận chuyển tiền về Hiệp hội Golf Việt Nam. Đơn đăng ký không kèm xác nhận chuyển tiền sẽ không được chấp nhận. Vui lòng thông báo cho Giám Đốc Giải hoặc Hội Đồng Giải khi gặp vấn đề chuyển tiền hay đăng ký.
- Lệ phí thi đấu phải chuyển về tài khoản của Hiệp hội Golf Việt Nam theo thông tin sau đây:
Tên tài khoản: Hiệp hội Golf Việt Nam
Số tài khoản: 0451-000-222-408
Ngân hàng: Vietcombank, chi nhánh Thành Công, Hà Nội
Nội dung: VĐV (ghi rõ họ tên) nộp phí thi đấu VSC2023
- Hủy Đăng Ký. Hủy đăng ký sau 17 giờ thứ Sáu, ngày 21 tháng 04 năm 2023 sẽ không được xem xét hoàn lệ phí trừ những trường hợp đặc biệt.
7. Thông tin liên hệ:
- Bà Trần Ngọc Anh
- SĐT: 0963 800 480