HIỆP HỘI GOLF VIỆT NAM THÔNG BÁO VỀ THÔNG TIN HỆ THỐNG HANDICAP QUỐC GIA (VHANDICAP)

Thời gian gần đây, Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) ghi nhận những ý kiến phản ánh từ cộng đồng gôn về việc Hệ thống Handicap Quốc Gia (Vhandicap) đang gặp nhiều vấn đề về mặt kỹ thuật cũng như có sự chậm trễ trong việc nhập điểm và phản hồi của tổng đài chăm sóc khách hàng. Ngoài ra cộng đồng gôn Việt Nam cũng đang hoang mang về các phần mềm Handicap khác về tính chính danh, chính xác về mặt kỹ thuật và được công nhận Quốc tế của những phần mềm này.

VGA với tư cách là chủ sở hữu duy nhất của Hệ thống Vhandicap cũng như là đại diện duy nhất tại Việt Nam được ủy quyền sử dụng hệ thống tính điểm World Handicap System (WHS) xin thông báo một số vấn đề như sau:

1. Hệ thống Vhandicap là sản phẩm công nghệ giữa VGA và đối tác VGS từ năm 2017, được cộng đồng gôn tin tưởng sử dụng. Cho đến nay, VGS vẫn là đối tác công nghệ duy nhất của VGA trong việc cung cấp dịch vụ handicap cho cộng đồng gôn tại Việt Nam thông qua sản phẩm Vhandicap. VGA tôn trọng những thỏa thuận đã ký với VGS với tiêu chí cao nhất là quyền lợi của người dùng được quan tâm và bảo vệ.

2. Vhandicap và dữ liệu của hệ thống thuộc quyền sở hữu của VGA. Việc sử dụng, khai thác và chuyển nhượng các dữ liệu trên hệ thống Vhandicap mà không có sự chấp thuận bằng văn bản từ VGA là hành vi vi phạm pháp luật. VGA sẽ làm việc với các cơ quan chức năng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình cũng như người dùng theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 4 năm 2023 về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, cùng các quy định có liên quan.
3. Các trục trặc kỹ thuật hiện nay của Vhandicap đang được VGS phối hợp cùng VGA xử lý trong thời gian sớm nhất, rất mong cộng đồng gôn thông cảm và tiếp tục ủng hộ. Các can thiệp từ bên ngoài làm hệ thống chạy không ổn định, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dùng sẽ được VGA, VGS báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật về an ninh mạng.

4. Bản quyền hệ thống tính điểm WHS được tổ chức quản lý gôn thế giới bao gồm R&A và USGA cấp độc quyền trên lãnh thổ Việt Nam cho duy nhất VGA. Cho đến thời điểm hiện nay, VGA chỉ ủy quyền sử dụng các tài liệu tính điểm cho đối tác công nghệ của mình là VGS để sản xuất hệ thống Vhandicap.
5. VGA sẽ phối hợp với VGS để điều chỉnh chính sách thu phí và sớm công bố đến cộng đồng gôn
trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng thông báo./