Hiệp hội Golf Việt Nam gặp gỡ Hiệp hội Golf nhà nghề PGA Úc và kế hoạch đào tạo nhân sự quản lý lĩnh vực golf

Ngày 11/7/2022, Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) đã có cuộc họp bàn kế hoạch với Hiệp hội Golf nhà nghề PGA Úc. Trọng tâm của cuộc họp chính là việc phối hợp để thực hiện một chương trình đào tạo quản lý golf ở Việt Nam trong tương lai gần.

Ngày 11/7/2022, tại trụ sở VGS Group, Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) đã có cuộc họp bàn kế hoạch với Hiệp hội Golf nhà nghề PGA Úc. Tại cuộc họp, nhiều vấn đề được đưa ra trao đổi, trong đó trọng tâm của cuộc họp chính là việc phối hợp để thực hiện một chương trình đào tạo quản lý golf ở Việt Nam trong tương lai gần.
 
Chương trình đào tạo chuyên sâu ở cấp quản lý golf sẽ góp phần xây dựng một môi trường chuyên nghiệp, đào tạo nên các lực lượng nhân sự phục vụ golf có trình độ chuyên môn cao cho golf Việt Nam. Các nhân sự tham gia chương trình này cũng sẽ được cấp chứng chỉ của Hiệp hội Golf Việt Nam và PGA Úc…
 
Hiệp hội Golf Việt Nam và Hiệp hội Golf nhà nghề Úc đã từng hợp tác trong việc mở khóa đào tạo HLV golf cũng như các khóa đào tạo golf trẻ. Ở những lần hợp tác trước mang lại những kết quả tốt đẹp, điều này càng khẳng định cho sự uy tín tới từ Hiệp hội Golf nhà nghề Úc. Dự kiến, trong thời gian tới phía Hiệp hội Golf Việt Nam và phía PGA Úc sẽ có những cuộc họp bàn chi tiết hơn cho chương trình đào tạo quản lý golf ở Việt Nam.