Hiệp hội Golf Việt Nam chính thức thông báo về sự việc ông Nguyễn Viết Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng có hành động không đúng chuẩn mực văn hoá ứng xử trên sân golf

Hiệp hội Golf Việt Nam chính thức thông báo về sự việc ông Nguyễn Viết Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng có hành động không đúng chuẩn mực văn hoá ứng xử trên sân golf

(V/v: Tạm đình chỉ thi đấu tại tất cả các giải đấu do HHGVN tổ chức hoặc bảo trợ, đồng thời tạm dừng cung cấp dịch vụ Vhandicap đối với Ông Nguyễn Viết Dũng)

Hiệp hội Golf Việt Nam (HHGVN) lên án và phản đối mọi hành động vi phạm chuẩn mực văn hóa ứng xử trên sân golf. Hành vi thiếu kiềm chế dẫn đến sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực của gôn thủ đối với caddie, nhân viên điều hành và bạn chơi là vi phạm rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của cộng đồng gôn thủ cũng như tinh thần lịch lãm, cao thượng của môn thể thao golf. 

Theo thông báo số Số: 16-2022/TB-HHGVN: Đối với sự việc Ông Nguyễn Viết Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng có hành động không đúng chuẩn mực văn hóa ứng xử trên sân golf BRG Đà Nẵng vào ngày 06/12/2022 được phản ánh trên các phương tiện truyền thông, Hiệp hội Golf Việt Nam thông báo sẽ tạm đình chỉ thi đấu tại tất cả các giải đấu do HHGVN tổ chức hoặc bảo trợ, đồng thời tạm dừng cung cấp dịch vụ Vhandicap đối với Ông Nguyễn Viết Dũng cho đến khi có kết luận của cơ quan chức năng có thẩm quyền. HHGVN sẽ có thông báo tiếp theo về trường hợp này sau khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng. 

Hiệp hội Golf Việt Nam mong nhận được sự ủng hộ, phối hợp thực hiện của các Hội Golf địa phương và các đối tác có liên quan của HHGVN.  

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Trân trọng./.