CHÚC MỪNG CÁC TRỌNG TÀI CHÍNH THỨC CỦA HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI GOLF QUỐC GIA ĐỢT 1 NĂM 202
Hội đồng Trọng Tài Golf Quốc Gia (HĐTT) trực thuộc Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) trân trọng thông báo danh sách trọng tài được công nhận Trọng tài golf chính thức của HĐTT đợt 1 năm 2023, là các ông:
1. Ông Nguyễn Đức Anh Vũ – TP. Hà Nội
2. Ông Nguyễn Danh Minh – TP. Hà Nội
3. Ông Nguyễn Trà Thu – TP. Hà Nội
4. Ông Đặng Thanh Bình – Quảng Bình
5. Ông Lô Văn Bảo – Thanh Hóa
Các tân Trọng tài sẽ điều hành các giải đấu thuộc hệ thống giải đấu quốc gia là: Hệ thống giải đấu Chuyên Nghiệp - VGA Tour, Hệ thống giải Nghiệp dư Quốc gia - Vietnam Amateur Series, Hệ thống giải đấu trẻ quốc gia - VGA Junior Tour, cùng các sự kiện trong nước và quốc tế theo sự phân công từ HĐTT. Trọng tài VGA cũng nhận được đầy đủ quyền lợi và công tác phí khi làm nhiệm vụ theo quy định của Hiệp hội Golf Việt Nam và HĐTT, và được nhận các quyền lợi theo quy định của Nhà nước khi tham gia các sự kiện của Tổng cục Thể dục thể thao.
VGA trân trọng cảm ơn những đóng góp của các trọng tài và chúc mừng các trọng tài đã xuất sắc vượt qua các kì thi và thực hành thực tập tại nhiều giải đấu, chính thức ghi tên vào đội ngũ HĐTT.
Chúc các trọng tài ngày càng phát triển và thành công hơn với nghề trọng tài golf!
Trọng tài Nguyễn Đức Anh Vũ - Hà Nội
Trọng tài Nguyễn Danh Minh - Hà Nội
Trọng tài Lô Văn Bảo - Thanh Hóa
Trọng tài Đặng Thanh Bình - Quảng Bình
Trọng tài Nguyễn Trà Thu