CHÚC MỪNG 7 TRỌNG TÀI MỚI GHI DANH VÀO ĐỘI NGŨ HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI GOLF QUỐC GIA

Theo quyết định mới nhất của Hội đồng trọng tài golf quốc gia, thì Việt Nam sẽ có thêm 7 trọng tài golf mới. Các trọng tài chính thức sẽ nhận nhiệm vụ và quyền lợi của trọng tài golf như: Thực hiện nhiệm vụ trọng tài theo phân công của Ban lãnh đạo Hội Đồng Trọng Tài tại các Giải Đấu trong hệ thống thi đấu Chuyên Nghiệp - VGA Tour; Hệ thống thi đấu Golf Trẻ Quốc Gia – VGA Junior Tour; Hệ thống thi đấu Nghiệp dư Quốc Gia - Vietnam Amateur Series và các sự kiện trong nước và Quốc Tế. Các Trọng tài VGA được nhận các quyền lợi theo quy định của Hội Đồng Trọng Tài Golf Quốc Gia và hưởng công tác phí khi làm nhiệm vụ.

7 Trọng tài golf chính thức của Hội Đồng Trọng Tài Golf Quốc Gia (gọi tắt là Trọng tài VGA) mới được bổ nhiệm là:
1. Ông Lê Minh Toàn (TP. Hồ Chí Minh)
2. Ông Bùi Tấn Thanh (Đồng Nai)
3. Ông Nguyễn Minh Đức (TP. Hồ Chí Minh)
4. Ông Lê Tuấn Anh (TP. Hà Nội)
5. Ông Nguyễn Huy Hoàng (TP. Hà Nội)
6. Ông Trần Lưu Tôn (TP. Hà Nội)
7. Ông Phạm Hùng Thế (TP. Hà Nội)
Chúc mừng các trọng tài mới, chúc các trọng tài sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ và ngày càng phát triển với nghề trọng tài.
Ông Trần Lưu Tôn
Ông Phạm Hùng Thế
Ông Bùi Tấn Thanh
Ông Lê Tuấn Anh
Ông Lê Minh Toàn
Ông Nguyễn Huy Hoàng