VAO2017_cover

Thông tin giải đấu

Giải Golf Chuyên nghiệp VPG HERON LAKE CHAMPIONSHIP 2019

  Bấm vào đây để xem Điều lệ giải (Conditions of Competition - English)     Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) sẽ tổ chức Giải Golf Chuyên nghiệp VPG...

GIẢI VÔ ĐỊCH GOLF ĐỐI KHÁNG QUỐC GIA 2018 và GIẢI VÔ...

GIẢI VÔ ĐỊCH GOLF ĐỐI KHÁNG QUỐC GIA 2018 GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỐI KHÁNG VPG TOUR 2018 Từ 27 đến 30 tháng 12, 2018 SÂN GOLF LONG...

GIẢI GOLF CHUYÊN NGHIỆP VPG BRG KINGS ISLAND 2018

  GIẢI GOLF CHUYÊN NGHIỆP VPG BRG KINGS ISLAND 2018 TỪ  04 ĐẾN 07 THÁNG 12, 2018 SÂN KING COURSE, BRG KINGS ISLAND GOLF RESORT,  ĐỒNG MÔ, HÀ...

ĐỐI TÁC CỦA VGA