Xếp nhóm vòng 2- giải Vô địch Gôn Nghiệp dư Quốc gia Mở rộng 2016

1516
TEE # 1 TEE # 10
Group TEE TIME CODE FULL NAME Group TEE TIME CODE FULL NAME
1 7:00 VAO2016-107 NGUYỄN GIA HỒNG (PRO) 15 7:00 VAO2016-005 MD ISMAIL HOSSAIN (BAN)
VAO2016-080 NGUYỄN GIA QUÂN (PRO) VAO2016-007 RUPERTO ZARAGOSA III (PHI)
VAO2016-013 NGUYỄN VĂN THỐNG (PRO) VAO2016-025 NGUYỄN PHƯƠNG TOÀN
VAO2016-060 ĐỖ NGỌC HOÀNG (PRO) VAO2016-083 PHẠM THÀNH AN
 

2

7:08 VAO2016-095 ĐỖ LÊ GIA ĐẠT  

16

7:08 VAO2016-041 PHAN TRUNG HOÀI
VAO2016-094 NGUYỄN HUY TIẾN VAO2016-084 TRẦN QUANG
VAO2016-061 ĐỖ NGỌC DINH VAO2016-085 PHẠM QUỐC VIỆT
VAO2016-062 NGUYỄN XUÂN THỌ VAO2016-067 TRẦN ANH LINH
 

3

7:16 VAO2016-049 NGUYỄN VĂN BẠCH  

17

7:16 VAO2016-059 LÊ VĂN TIẾN
VAO2016-050 HUỲNH CAO QUÍ VAO2016-042 NGUYỄN VĂN QUÝ
VAO2016-051 LÊ HỒNG SƠN VAO2016-044 HUỲNH TẤN CƯỜNG
VAO2016-052 TRIỆU VĂN THAO VAO2016-018 BÙI NGỌC ANH
 

4

7:24 VAO2016-040 NGUYỄN HỮU NĂNG  

18

7:24 VAO2016-020 LƯU XUÂN LỘC
VAO2016-068 NGUYỄN QUỐC HOÀI VAO2016-021 TRẦN ĐẠI PHONG
VAO2016-069 PHAN THẾ HẢI VAO2016-030 TRẦN VĂN ẢNH
VAO2016-035 TĂNG NHƠN PHÚ VAO2016-031 PHẠM ANH TUẤN
5 7:32 VAO2016-034 VŨ ANH QUANG  

19

7:32 VAO2016-027 ĐẶNG XUÂN MINH
VAO2016-039 TRẦN NGỌC HOÀNG NAM VAO2016-036 ĐỖ QUANG KHÁNH
VAO2016-070 NGUYỄN TIẾN DŨNG VAO2016-038 PHẠM QUỐC PHƯƠNG
VAO2016-072 LÊ XUÂN BÌNH VAO2016-047 NGÔ KHÁNH XẠ
 

6

7:40 VAO2016-073 HÀ THẾ MẠNH  

20

7:40 VAO2016-077 PHẠM THẾ SƠN
VAO2016-074 LAI THẾ CƯỜNG VAO2016-081 HÀ HUY THANH
VAO2016-089 MAI ĐỨC THỦY VAO2016-063 NGUYỄN VIẾT XUÂN
VAO2016-093 PHẠM HỒNG VƯƠN VAO2016-022 TRẦN MÃ THÔNG
 

7

7:48 VAO2016-109 JOO HAN UL  

21

7:48 VAO2016-028 NGUYỄN MẠNH THẮNG
VAO2016-110 NGUYỄN VĂN CHUNG VAO2016-045 NGUYỄN HỒNG VINH
VAO2016-111 NGUYỄN XUÂN VIỆT VAO2016-048 NGUYỄN VĂN THUẬT
VAO2016-087 NGUYỄN THÀNH NGUYÊN
 

8

7:56 VAO2016-097 ĐÀO PHÚC HƯNG  

22

7:56 VAO2016-001 TRƯƠNG CHÍ QUÂN
VAO2016-090 PHẠM ĐỨC MINH VAO2016-004 LATTNAVONG KINDAVONG (LAOS)
VAO2016-098 WIT PITIPAT (THA) VAO2016-008 KRISTOFFER AREVALO (PHI)
VAO2016-102 TRẦN BÌNH QUANG HUY VAO2016-075 ANDREW HÙNG PHẠM
 

9

8:04 VAO2016-099 ĐẶNG ĐỨC  

23

8:04 VAO2016-023 TRẦN THÀNH TRUNG
VAO2016-101 LÊ HỮU NGHĨA VAO2016-017 TRƯƠNG QUÂN
VAO2016-104 LÊ KIM KHA (PRO) VAO2016-053 VÕ DUY NGHĨA
VAO2016-092 LÊ VĂN LÂN VAO2016-086 NGUYỄN NGỌC KHÔI
 

10

8:12 VAO2016-002 ANDY CHU (PRO)  

24

8:12 VAO2016-006 MD NABI HOSSAN (BAN)
VAO2016-055 PHÙNG MẠNH LỘC (PRO) VAO2016-011 NGUYỄN HÙNG DŨNG
VAO2016-078 DOÃN VĂN ĐỊNH (PRO) VAO2016-019 TRẦN LÊ HÙNG
VAO2016-082 NGUYỄN ĐÌNH CHÂU (PRO) VAO2016-015 ĐINH VĂN HOÁN
 

11

8:20 VAO2016-071 NGUYỄN VĂN LONG (PRO)  

25

8:20 VAO2016-024 NGUYỄN PHƯƠNG KHANG
VAO2016-076 LẦU A TÀY (PRO) VAO2016-033 NGUYỄN TUẤN KIỆT
VAO2016-058 NGUYỄN NGỌC CHÍ (PRO) VAO2016-009 LOW WEE JIN (SIN)
VAO2016-032 PHẠM MINH TUẤN (PRO) VAO2016-010 THÁI TRUNG HIẾU
 

12

8:28 VAO2016-046 NGUYỄN VĂN BẰNG (PRO)  

26

8:28 VAO2016-014 NGUYỄN DUY HẢI
VAO2016-054 NGUYỄN VĂN MINH (PRO) VAO2016-026 TRẦN THẾ CƯỜNG
VAO2016-037 TRỊNH VĂN THỌ (PRO) VAO2016-029 ĐỖ DUY HIỀN
VAO2016-012 NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG (PRO) VAO2016-065 VARUTH KHACHONKITTISAKUL (THA)
 

13

8:36 VAO2016-057 NGÔ KHÔI (PRO)  

27

8:36 VAO2016-088 TRẦN MINH TẤN
VAO2016-043 NGUYỄN NGỌC BẢO (PRO) VAO2016-091 ĐOÀN VĂN NAM
VAO2016-079 NÔNG TRUNG HIẾU (PRO) VAO2016-056 NGUYỄN TRỌNG SƠN
VAO2016-100 NGUYỄN VĂN TOÀN (PRO) VAO2016-103 LÊ NGỌC TÚ
 

14

8:44 VAO2016-105 VƯƠNG ĐỨC PHÚC (PRO)  

28

8:44 VAO2016-108 LÊ DŨNG
VAO2016-106 NGÔ CÔNG MẠNH (PRO) VAO2016-096 NGUYỄN HUY THẮNG
VAO2016-064 LẦU A BẨU (PRO) VAO2016-003 VASIN MANIBANSENG (LAOS)
VAO2016-066 TRẦN TRỌNG THIỆN (PRO) VAO2016-016 NGUYỄN TUẤN ANH