VHANDICAP bắt đầu áp dụng Hệ thống Handicap Thế giới (WHS) từ ngày 1.1.2020

774

 

 

THÔNG BÁO SỐ 1

 

(những thay đổi trong Hệ Thống Handicap Quốc Gia – Vhandicap áp dụng từ 1/1/2020)

 

 

Hệ thống Handicap Thế giới (World Handicap System – WHS) do USGA và R&A phát hành sẽ được áp dụng từ ngày 1/1/2020. Đây là một thay đổi lớn trong cách tính handicap của người chơi golf trên toàn thế giới, trong đó có Việt nam. Theo Hợp đồng giữa WHA (USGA, R&A) và Hiệp hội golf Việt Nam (VGA) thì VGA là tổ chức độc quyền duy nhất được quản lý và vận hành hệ thống WHS trên lãnh thổ Việt nam. Các tổ chức ở Việt nam muốn vận hành WHS phải được VGA ủy quyền mới hợp lệ.

 

Trong bối cảnh đó, Vhandicap là hệ thống handicap quốc gia của VGA, sản phẩm của sự hợp tác giữa VGA và VGS đã bắt đầu đưa WHS vào áp dụng từ ngày 1/1/2020.
Chúng tôi thông báo các thay đổi cơ bản trên Hệ thống Handicap Quốc gia Việt Nam (Vhandicap) được áp dụng bắt đầu từ 1/1/2020 như sau:
1. Để khuyến khích người chơi mới, handicap index tối đa được chấp nhận là 54.0 thay vì 36.4.
2. Người chơi chỉ cần tối thiểu 3 scorecard 18 hố, tương đương 54 hố hoặc 6 scorecard 9 hố để có handicap index thay vì 5 scorecard 18 hố (tương đương 90 hố hoặc 10 scorecard 9 hố) như hiện tại.
3. Một trận đánh có thể hoàn thành ở 12 hố sẽ được chấp nhận để tính handicap thay vì 9 hố hay 18 hố như hiện tại.
4. Áp dụng luật solfcap và hardcap đảm bảo sự ổn định của handicap của gôn thủ không thay đổi quá nhanh trong 1 năm.
5. Áp dụng luật handicap hiệu chỉnh do điều kiện thời tiết (PCC)
6. Áp dụng công thức tính điểm handicap cho các trận đánh đối kháng (fourballs, single match play). Đây là điểm mới nổi bật của WHS mà hệ thống cũ không có.

 

———–

 

(Xem tiếp THÔNG BÁO SỐ 2 tại đây)