Thông báo Bổ sung Điều lệ – Giải Vô địch Các Câu lạc bộ Golf Toàn quốc 2018

469

 

 

Vừa qua BTC Giải Vô địch Các câu lạc bộ Golf Quốc gia 2018 (Xem thông tin chi tiết về Giải Vô địch Các Câu lạc bộ Golf Quốc gia 2018) đã nhận được một vài phản hồi về việc một số đội không có thành viên nào đạt được trình độ Handicap để tham dự thi đấu ở Nhóm A và Nhóm B. Với mục đích khuyến khích các đội không có hoặc ít thành viên có Handicap thấp tham gia thi đấu và tạo cơ hội cho các đội có thể tham dự giải, Hội Đổng Giải quyết định bổ sung điều lệ về các bảng đấu như sau:

Bổ sung thêm phần Lưu Ý tại Điều 4 khoản c:

Lưu ý: Nếu một đội không có thành viên ở các nhóm Handicap thấp thì có thể sử dụng một thành viên có Handicap Index cao hơn Handicap Index tối đa của nhóm đấu đó quy định và bắt buộc phải thi đấu theo Handicap Index tối đa này.

Ví dụ: Đội CLB Y (Nam) không có thành viên nào Handicap bằng hoặc dưới 10.4 có thể đăng ký Golfer X có Handicap Index 12.8 (trên 10.4) để tham dự nhóm đấu A. Tuy nhiên golfer X sẽ phải thi đấu với Handicap được tính dựa trên Handicap Index tối đa của Nhóm A là 10.4

Các đội khi đăng ký các thành viên theo quy định trên bắt buộc phải ghi rõ nhóm đăng ký thi đấu và cung cấp được VGA Handicap hiện tại cao hơn Handicap Index tối đa của nhóm đấu đăng ký.

 

Điều kiện bổ sung này chỉ áp dụng cho việc đăng ký tuyển thủ và không áp dụng cho việc thay thế dự bị khi giải đấu đã diễn ra. Tất cả các tuyển thủ sẽ phải đăng ký Nhóm thi đấu trước khi giải đấu khai mạc và sẽ giữ nguyên Nhóm thi đấu đến hết giải.

 

Thông báo này được ban hành bởi Hội Đồng Giải

Ngày 18 tháng 09 năm 2018