Xếp nhóm Vòng 1 (ngày 13/7/2018) – Giải Vô địch Golf Trẻ QG Mở rộng 2018 (VJO 2018)

476