Kết quả giải Vô địch Golf Trẻ Quốc gia Mở rộng 2018

725

KẾT QUẢ VÒNG LOẠI FALDO SERIES VIETNAM 2018

5 suất tham dự The Grand Faldo Series Asia Final 2019

1 HANAKO KAWASAKI OFFICIAL
2 NGUYỄN VŨ QUỐC ANH OFFICIAL
3 NGUYỄN THẢO MY APPROVAL
4 NGUYỄN HÙNG DŨNG APPROVAL
5 NGUYỄN NHẤT LONG APPROVAL