Các ấn phẩm truyền thông – Giải golf BIDV Thành Vinh 2019

298

 BACKDROP KHAI MẠC 3,5MX6M

 

————————————————————–

BACKDROP TRAO GIẢI 3MX6M

 

————————————————————–

BACKDROP LOGO NHÀ TÀI TRỢ 3MX6M

 

————————————————————–

BANNER NGANG CHÀO MỪNG 4MX0,8M

 

 

————————————————————–

PHƯỚN DỌC 0,6MX2M

 

 

 

————————————————————–

SCORECARD

MẶT 1

MẶT 2

 

————————————————————–

BANNER HIO VÀ CÁC GIẢI KỸ THUẬT 1,2MX2M

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————–

BAGTAG, THẺ ĐEO BTC

 

 

 

 

 

————————————————————–

TÚI ĐỰNG QUÀ