Xếp nhóm Vòng 3 (16/6) – VAO2018

566

 

KẾT QUẢ CẮT LOẠI SAU HAI VÒNG ĐẦU

 

————–