Xếp nhóm thi đấu Vòng 1 – Giải Vô địch Golf Trung Cao niên Quốc gia 2018

789

(Kết quả các ngày thi đấu được cập nhật trực tiếp tại website http://golfnews.vn/live, bắt đầu từ 9h30 sáng)