Xếp nhóm vòng 1- giải Vô địch Gôn Nghiệp dư Quốc gia Mở rộng 2016

1573
TEE # 1 TEE # 10
Group TEE TIME CODE FULL NAME Group TEE TIME CODE FULL NAME
1 7:00 VAO2016-001 TRƯƠNG CHÍ QUÂN 15 7:00 VAO2016-097 ĐÀO PHÚC HƯNG
VAO2016-004 LATTNAVONG KINDAVONG (LAOS) VAO2016-090 PHẠM ĐỨC MINH
VAO2016-008 KRISTOFFER AREVALO (PHI) VAO2016-098 WIT PITIPAT (THA)
VAO2016-075 ANDREW HÙNG PHẠM VAO2016-102 TRẦN BÌNH QUANG HUY
2 7:08 VAO2016-023 TRẦN THÀNH TRUNG  

16

7:08 VAO2016-099 ĐẶNG ĐỨC
VAO2016-017 TRƯƠNG QUÂN VAO2016-101 LÊ HỮU NGHĨA
VAO2016-053 VÕ DUY NGHĨA VAO2016-104 LÊ KIM KHA (PRO)
VAO2016-086 NGUYỄN NGỌC KHÔI VAO2016-092 LÊ VĂN LÂN
 

3

7:16 VAO2016-006 MD NABI HOSSAN (BAN)  

17

7:16 VAO2016-002 ANDY CHU (PRO)
VAO2016-011 NGUYỄN HÙNG DŨNG VAO2016-055 PHÙNG MẠNH LỘC (PRO)
VAO2016-019 TRẦN LÊ HÙNG VAO2016-078 DOÃN VĂN ĐỊNH (PRO)
VAO2016-015 ĐINH VĂN HOÁN VAO2016-082 NGUYỄN ĐÌNH CHÂU (PRO)
 

4

7:24 VAO2016-024 NGUYỄN PHƯƠNG KHANG  

18

7:24 VAO2016-071 NGUYỄN VĂN LONG (PRO)
VAO2016-033 NGUYỄN TUẤN KIỆT VAO2016-076 LẦU A TÀY (PRO)
VAO2016-009 LOW WEE JIN (SIN) VAO2016-058 NGUYỄN NGỌC CHÍ (PRO)
VAO2016-010 THÁI TRUNG HIẾU VAO2016-032 PHẠM MINH TUẤN (PRO)
 

5

7:32 VAO2016-014 NGUYỄN DUY HẢI  

19

7:32 VAO2016-046 NGUYỄN VĂN BẰNG (PRO)
VAO2016-026 TRẦN THẾ CƯỜNG VAO2016-054 NGUYỄN VĂN MINH (PRO)
VAO2016-029 ĐỖ DUY HIỀN VAO2016-037 TRỊNH VĂN THỌ (PRO)
VAO2016-065 VARUTH KHACHONKITTISAKUL (THA) VAO2016-012 NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG (PRO)
 

6

7:40 VAO2016-088 TRẦN MINH TẤN  

20

7:40 VAO2016-057 NGÔ KHÔI (PRO)
VAO2016-091 ĐOÀN VĂN NAM VAO2016-043 NGUYỄN NGỌC BẢO (PRO)
VAO2016-056 NGUYỄN TRỌNG SƠN VAO2016-079 NÔNG TRUNG HIẾU (PRO)
VAO2016-103 LÊ NGỌC TÚ VAO2016-100 NGUYỄN VĂN TOÀN (PRO)
 

7

7:48 VAO2016-108 LÊ DŨNG  

21

7:48 VAO2016-105 VƯƠNG ĐỨC PHÚC (PRO)
VAO2016-096 NGUYỄN HUY THẮNG VAO2016-106 NGÔ CÔNG MẠNH (PRO)
VAO2016-003 VASIN MANIBANSENG (LAOS) VAO2016-064 LẦU A BẨU (PRO)
VAO2016-016 NGUYỄN TUẤN ANH VAO2016-066 TRẦN TRỌNG THIỆN (PRO)
 

8

7:56 VAO2016-005 MD ISMAIL HOSSAIN (BAN)  

22

7:56 VAO2016-107 NGUYỄN GIA HỒNG (PRO)
VAO2016-007 RUPERTO ZARAGOSA III (PHI) VAO2016-080 NGUYỄN GIA QUÂN (PRO)
VAO2016-025 NGUYỄN PHƯƠNG TOÀN VAO2016-013 NGUYỄN VĂN THỐNG (PRO)
VAO2016-083 PHẠM THÀNH AN VAO2016-060 ĐỖ NGỌC HOÀNG (PRO)
 

9

8:04 VAO2016-041 PHAN TRUNG HOÀI  

23

8:04 VAO2016-095 ĐỖ LÊ GIA ĐẠT
VAO2016-084 TRẦN QUANG VAO2016-094 NGUYỄN HUY TIẾN
VAO2016-085 PHẠM QUỐC VIỆT VAO2016-061 ĐỖ NGỌC DINH
VAO2016-067 TRẦN ANH LINH VAO2016-062 NGUYỄN XUÂN THỌ
 

10

8:12 VAO2016-059 LÊ VĂN TIẾN  

24

8:12 VAO2016-049 NGUYỄN VĂN BẠCH
VAO2016-042 NGUYỄN VĂN QUÝ VAO2016-050 HUỲNH CAO QUÍ
VAO2016-044 HUỲNH TẤN CƯỜNG VAO2016-051 LÊ HỒNG SƠN
VAO2016-018 BÙI NGỌC ANH VAO2016-052 TRIỆU VĂN THAO
 

11

8:20 VAO2016-020 LƯU XUÂN LỘC  

25

8:20 VAO2016-040 NGUYỄN HỮU NĂNG
VAO2016-021 TRẦN ĐẠI PHONG VAO2016-068 NGUYỄN QUỐC HOÀI
VAO2016-030 TRẦN VĂN ẢNH VAO2016-069 PHAN THẾ HẢI
VAO2016-031 PHẠM ANH TUẤN VAO2016-035 TĂNG NHƠN PHÚ
 

12

8:28 VAO2016-027 ĐẶNG XUÂN MINH  

26

8:28 VAO2016-034 VŨ ANH QUANG
VAO2016-036 ĐỖ QUANG KHÁNH VAO2016-039 TRẦN NGỌC HOÀNG NAM
VAO2016-038 PHẠM QUỐC PHƯƠNG VAO2016-070 NGUYỄN TIẾN DŨNG
VAO2016-047 NGÔ KHÁNH XẠ VAO2016-072 LÊ XUÂN BÌNH
 

13

8:36 VAO2016-077 PHẠM THẾ SƠN  

27

8:36 VAO2016-073 HÀ THẾ MẠNH
VAO2016-081 HÀ HUY THANH VAO2016-074 LAI THẾ CƯỜNG
VAO2016-063 NGUYỄN VIẾT XUÂN VAO2016-089 MAI ĐỨC THỦY
VAO2016-022 TRẦN MÃ THÔNG VAO2016-093 PHẠM HỒNG VƯƠN
 

14

8:44 VAO2016-028 NGUYỄN MẠNH THẮNG  

28

8:44
VAO2016-045 NGUYỄN HỒNG VINH
VAO2016-048 NGUYỄN VĂN THUẬT
VAO2016-087 NGUYỄN THÀNH NGUYÊN