Xếp nhóm vòng 3- Giải Vô địch Golf Nghiệp dư Quốc gia Mở rộng 2016

2407
TEE # 1 TEE # 1
Group TEE TIME FULL NAME R1 R2 TT Group TEE TIME FULL NAME R1 R2 TT
1  

7:00

MAI ĐỨC THỦY (a) 89 86 175  

10

 

8:12

NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG (p) 83 82 165
LÊ HỒNG SƠN (a) 95 80 175 PHẠM MINH TUẤN (p) 84 81 165
NGUYỄN GIA HỒNG (p) 81 82 163
 
2  

7:08

 

11

 

8:20

NGUYỄN VĂN BẰNG (p) 80 77 157
NGUYỄN VĂN BẠCH (a) 93 82 175 ANDY CHU (p) (VIE) 81 75 156
THÁI TRUNG HIẾU (a) 90 84 174 DOÃN VĂN ĐỊNH (p) 79 74 153
 
 

3

 

7:16

NGUYỄN HUY THẮNG (a) 89 85 174  

12

 

8:28

LATTNAVONG KINDAVONG (a) (LAO) 84 85 169
NGUYỄN NGỌC KHÔI (a) 86 88 174 TRƯƠNG QUÂN (a) 88 81 169
NGUYỄN THÀNH NGUYÊN (a) 93 81 174 NGUYỄN XUÂN THỌ (a) 83 85 168
 
 

4

 

7:24

VŨ ANH QUANG (a) 85 89 174  

13

 

8:36

NGUYỄN PHƯƠNG TOÀN (a) 85 83 168
NGUYỄN PHƯƠNG KHANG (a) 84 89 173 PHẠM HỒNG VƯƠN (a) 81 87 168
VÕ DUY NGHĨA (a) 85 88 173 NÔNG TRUNG HIẾU (a) 83 85 168
 
 

5

 

7:32

NGUYỄN VĂN THUẬT (a) 86 87 173  

14

 

8:44

TĂNG NHƠN PHÚ (a) 82 85 167
NGUYỄN TIẾN DŨNG (a) 88 85 173 NGUYỄN VĂN CHUNG (a) 85 81 166
LÊ XUÂN BÌNH (a) 89 83 172 ĐỖ QUANG KHÁNH (a) 85 81 166
 
 

6

 

7:40

ĐỖ NGỌC DINH (a) 83 89 172  

15

 

8:52

NGUYỄN GIA QUÂN (a) 77 88 165
NGUYỄN HỮU NĂNG (a) 86 86 172 VASIN MANIBANSENG  (a) (LAO) 80 84 164
NGUYỄN HUY TIẾN (a) 85 87 172 PHẠM THẾ SƠN (a) 88 76 164
 
 

7

 

7:48

TRẦN THẾ CƯỜNG (a) 83 88 171  

16

 

9:00

ANDREW HÙNG PHẠM (a) 81 82 163
TRẦN MÃ THÔNG (a) 82 89 171 VARUTH KHACHONKITTISAKUL (a) (THA) 75 85 160
NGUYỄN HÙNG DŨNG (a) 81 90 171 WIT PITIPAT (a) (THA) 80 79 159
 
 

8

 

7:56

LẦU A BẨU (p) 84 86 170  

17

 

9:08

ĐỖ DUY HIỀN (a) 82 77 159
NGUYỄN ĐÌNH CHÂU (p) 83 86 169 KRISTOFFER  AREVALO (a) (PHI) 79 79 158
TRẦN TRỌNG THIỆN (p) 84 84 168 ĐỖ LÊ GIA ĐẠT (a) 78 79 157
 
 

9

 

8:04

TRỊNH VĂN THỌ (p) 87 81 168  

18

 

9:16

LOW WEE JIN (a) (SIN) 81 73 154
NGUYỄN VĂN THỐNG (p) 83 84 167 TRƯƠNG CHÍ QUÂN (a) 76 75 151
NGÔ KHÔI (p) 81 86 167 RUPERTO ZARAGOSA III (a) (PHI) 76 71 147