VAO 2017 – Thông báo số 3

285

Về Việc Thay Đổi Điều Kiện Tham Dự Thi Đấu GIẢI VAO 2017

Ban Tổ chức đưa ra quyết định thay đổi điều kiện tham dự thi đấu ở Mục 4 trong Điều lệ thi đấu như sau:

Giải đấu được mở rộng đến tất cả các gôn thủ NAM Nghiệp Dư theo Luật về Tư Cách Nghiệp Dư 2016 được quy định bởi R&A Rules Limited và Hiệp hội Golf Hoa Kỳ USGA:

  • Người chơi Quốc Tịch hoặc nguồn gốc Việt Nam có Handicap theo USGA Index không vượt quá 12.0 tại thời điểm đăng ký (Người chơi phải xuất trình chứng nhận Handicap khi đăng ký);
  • Người nước ngoài có Handicap tối đa là 8 (hoặc Handicap Index dưới 7.1) được phép tham dự thi đấu nhưng phải xuất trình chứng nhận Handicap khi đăng ký;
  • Hội Đồng có toàn quyền quyết định từ chối bất cứ đơn đăng ký nào hoặc dừng nhận đăng ký mà không cần báo trước.;

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 18/5/2017 và thay thế các quy định trái với nội dung thông báo này.

Ngày 18 tháng 05 năm 2017