VAO 2016: Thông báo cắt loại sau 36 hố

6

Hiệp hội Golf Việt Nam, Alfred Morris Redskins Jerseys Ban tổ chức Giải vô địch golf nghiệp dư quốc gia mở rộng 2016,