Kết quả vòng 3 – VAO 2017

649

BẢNG CHUYÊN NGHIỆP

POSITION FULL NAME TO PAR R 1 R 2 R 3 TOTAL
1 Lai Thế Cường 26 85 72 85 242
2 Nguyễn Đình Châu 27 83 78 82 243
3 Phạm Minh Tuấn 29 81 83 81 245
T4 Trịnh Văn Thọ 30 80 80 86 246
T4 Lê Hữu Giang 30 84 82 80 246
6 Lê Văn Tiến 38 83 88 83 254
7 Lầu A Bẩu 39 86 87 82 255
8 Trần Trọng Thiện 47 86 89 88 263
9 Bạch Cường Khang 65 91 95 95 281

 

BẢNG NGHIỆP DƯ

POSITION FULL NAME TO PAR R 1 R 2 R 3 TOTAL
1 Gregory Foo -5 70 70 71 211
2 Ruperto Zaragosa Iii E 73 72 71 216
3 Khachonkittisakul Varuth 4 73 75 72 220
4 Joshua Shou 6 75 76 71 222
5 Leon Philip Dsouza 9 76 75 74 225
6 Aniceto Hermenegildo Mandanas 13 79 75 75 229
7 Mai Đức Thủy 14 78 78 74 230
8 Kang Seok 16 79 74 79 232
9 Nguyễn Hùng Dũng 18 78 78 78 234
10 Nguyễn Phương Toàn 25 83 78 80 241
10 Amish Jaitha Rajnikant 25 81 82 78 241
12 Hoàng Ngọc Quý 26 80 77 85 242
13 Ho Leonard 27 79 79 85 243
14 Hùng Phạm Andrew 28 85 78 81 244
15 Heuangchaleune Xayavong 30 81 84 81 246
16 Nguyễn Ngọc Khôi 31 86 82 79 247
16 Nguyễn Thành Trung 31 81 84 82 247
18 Đỗ Quang Khánh 33 81 84 84 249
19 Nguyễn Tuấn Long 34 83 82 85 250
19 Lê Hồng Sơn 34 88 81 81 250
19 Thái Trung Hiếu 34 80 91 79 250
22 Nguyễn Văn Thống 35 82 81 88 251
23 Lê Hữu Nghĩa 36 90 82 80 252
24 Hà Công Thái 37 80 82 91 253
24 Võ Gia Thống 37 88 84 81 253
26 Đỗ Lê Gia Đạt 38 81 85 88 254
27 Nguyễn Anh Tuấn 39 83 89 83 255
28 Lê Khả Tuyên 40 88 81 87 256
29 Lưu Xuân Lộc 41 85 90 82 257
30 Phomphakdy Kingko 42 86 85 87 258
30 Nguyễn Phương Khang 42 88 86 84 258
30 Nguyễn Văn Hưng 42 81 89 88 258
30 Nguyễn Đức Ninh 42 86 88 84 258
34 Nguyễn Văn Tám 44 83 88 89 260
34 Nguyễn Văn Quý 44 91 86 83 260
34 Võ Duy Nghĩa 44 86 84 90 260
37 Phạm Hồng Vươn 46 89 86 87 262
37 Trần Thế Cường 46 85 92 85 262
37 Đoàn Văn Nam 46 88 87 87 262
37 Vũ Anh Quang 46 83 93 86 262
37 Lê Đình Anh 46 90 79 93 262
37 Trần Lê Hùng 46 84 91 87 262
43 Trần Mã Thông 47 91 81 91 263
44 Nguyễn Xuân Hà 48 87 85 92 264
45 Nguyễn Huy Tiến 49 85 89 91 265
46 Lê Ngọc Anh 52 91 86 91 268
46 Nguyễn Văn Thịnh 52 82 92 94 268
48 Phạm Thành An 53 84 91 94 269
48 Phạm Anh Tuấn 53 91 86 92 269
50 Trần Văn Hoàng 59 88 88 99 275