Kết quả Vòng 2 – VAO 2017

906

BẢNG CHUYÊN NGHIỆP

POSITION FULL NAME TO PAR R 1 R 2 R 3 R 4 TOTAL
1 Lai Thế Cường 13 85 72 157
2 Trịnh Văn Thọ 16 80 80 160
3 Nguyễn Đình Châu 17 83 78 161
4 Phạm Minh Tuấn 20 81 83 164
5 Lê Hữu Giang 22 84 82 166
6 Lê Văn Tiến 27 83 88 171
7 Lầu A Bẩu 29 86 87 173
8 Trần Trọng Thiện 31 86 89 175
9 Bạch Cường Khang 42 91 95 186

 

BẢNG NGHIỆP DƯ

POSITION FULL NAME TO PAR R 1 R 2 R 3 R 4 TOTAL
1 Gregory Foo -4 70 70 140
2 Ruperto Zaragosa Iii 1 73 72 145
3 Khachonkittisakul Varuth 4 73 75 148
4 Leon Philip Dsouza 7 76 75 151
4 Joshua Shou 7 75 76 151
6 Kang Seok 9 79 74 153
7 Aniceto Hermenegildo Mandanas 10 79 75 154
8 Nguyễn Hùng Dũng 12 78 78 156
8 Mai Đức Thủy 12 78 78 156
10 Hoàng Ngọc Quý 13 80 77 157
11 Ho Leonard 14 79 79 158
12 Nguyễn Phương Toàn 17 83 78 161
13 Hà Công Thái 18 80 82 162
14 Amish Jaitha Rajnikant 19 81 82 163
14 Nguyễn Văn Thống 19 82 81 163
14 Hùng Phạm Andrew 19 85 78 163
17 Đỗ Quang Khánh 21 81 84 165
17 Heuangchaleune Xayavong 21 81 84 165
17 Nguyễn Tuấn Long 21 83 82 165
17 Nguyễn Thành Trung 21 81 84 165
21 Đỗ Lê Gia Đạt 22 81 85 166
22 Nguyễn Ngọc Khôi 24 86 82 168
23 Lê Khả Tuyên 25 88 81 169
23 Lê Đình Anh 25 90 79 169
23 Lê Hồng Sơn 25 88 81 169
26 Võ Duy Nghĩa 26 86 84 170
26 Nguyễn Văn Hưng 26 81 89 170
28 Nguyễn Văn Tám 27 83 88 171
28 Phomphakdy Kingko 27 86 85 171
28 Thái Trung Hiếu 27 80 91 171
31 Nguyễn Phương Khang 28 86 86 172
31 Trần Mã Thông 28 91 81 172
31 Nguyễn Xuân Hà 28 87 85 172
31 Lê Hữu Nghĩa 28 90 82 172
31 Nguyễn Anh Tuấn 28 83 89 172
31 Võ Gia Thống 28 88 84 172
37 Ngô Khánh Xạ 29 89 80 169
38 Nguyễn Đức Ninh 30 86 88 174
38 Nguyễn Huy Tiến 30 85 89 174
38 Nguyễn Văn Thịnh 30 82 92 174
41 Phạm Thành An 31 84 91 175
41 Phạm Hồng Vươn 31 89 86 175
41 Trần Lê Hùng 31 84 91 175
41 Đoàn Văn Nam 31 88 87 175
41 Lưu Xuân Lộc 31 85 90 175
46 Vũ Anh Quang 32 83 93 176
46 Trần Minh Tấn 32 86 90 176
46 Trần Văn Hoàng 32 88 88 176
49 Lê Ngọc Anh 33 91 86 177
49 Trần Thế Cường 33 85 92 177
49 Phạm Anh Tuấn 33 91 86 177
49 Nguyễn Văn Quý 33 91 86 177
CUT AT +33
53 Phạm Quốc Phương 34 88 90 178
53 Phạm Văn Tuấn 34 89 89 178
53 Lưu Đình Hùng 34 91 87 178
53 Phạm Quốc Bình 34 88 90 178
57 Trần Quang 35 86 93 179
58 Nguyễn Hoa Hùng 36 88 92 180
58 Trần Anh Linh 36 87 93 180
60 Vũ Tuấn Phương 37 89 92 181
60 Trần Lam 37 85 96 181
62 Phạm Văn Thắng 38 93 89 182
63 Nguyễn Hồng Hải 40 96 88 184
63 Phạm Thiện Duy 40 100 84 184
65 Trương Đình Hùng 41 92 93 185
65 Nguyễn Văn Được 41 96 89 185
65 Võ Văn Chính 41 92 93 185
68 Nguyễn Tuấn Anh 43 83 104 187
68 Nguyễn Cao Hà 43 90 97 187
70 Lê Xuân Bình 45 95 94 189
70 Hồ Trần Tuấn 45 95 94 189
72 Trần Phượng Hoàng 46 99 91 190
73 Trần Thế Dũng 48 93 99 192
73 Thành Hùng Sinh 48 96 96 192
75 Bùi Văn Tuynh 50 97 97 194
76 Nguyễn Mạnh Thắng 51 105 90 195
77 Vũ Hoàng Nam 53 97 100 197
78 Dương Văn Vinh 54 98 100 198
79 Nguyễn Việt Dũng 56 98 102 200
80 Lê Ngọc Hinh 64 107 101 208
81 Nguyễn Quốc Đạt 70 96 118 214
73 Trần Thế Dũng 48 93 99 192
73 Thành Hùng Sinh 48 96 96 192
75 Bùi Văn Tuynh 50 97 97 194
76 Nguyễn Mạnh Thắng 51 105 90 195
77 Vũ Hoàng Nam 53 97 100 197
78 Dương Văn Vinh 54 98 100 198
79 Nguyễn Việt Dũng 56 98 102 200
80 Lê Ngọc Hinh 64 107 101 208
81 Nguyễn Quốc Đạt 70 96 118 214