VAO2017_cover

Xếp nhóm Vòng 4 (ngày 17/6) – VAO2018

    KẾT QUẢ VÒNG 3 NGHIỆP DƯ CHUYÊN NGHIỆP      

Xếp nhóm Vòng 3 (16/6) – VAO2018

  KẾT QUẢ CẮT LOẠI SAU HAI VÒNG ĐẦU   --------------

Xếp nhóm Vòng 2 (ngày 15/6)- VAO2018

BẢNG XẾP NHÓM THI ĐẤU CHÍNH THỨC VÒNG 2 (NGÀY 15/6/2018)         Xem File Xếp nhóm định dạng PDF tại đây.     Xem kết quả thi đấu Vòng...

Xếp nhóm Vòng 1 (ngày 14/6) – VAO2018

BẢNG XẾP NHÓM THI ĐẤU CHÍNH THỨC VÒNG 1 (NGÀY 14/6/2018)           Xem File Xếp nhóm định dạng PDF tại đây.